Rekrutacja

 

Strona główna
Tematyka studiów
Rekrutacja
Sylwetka absolwenta

 

  • Przewidywany, całkowity koszt studiów wynosi 4000 PLN
  • Limit miejsc 15-18 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
  • Warunkiem przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów w terminie do 15.09. każdego roku kalendarzowego, w skład których wchodzą:
    • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
    • kwestionariusz osobowy,
    • dwa zdjęcia,
    • kserokopia dowodu osobistego,
    • dowód wniesienia opłaty za I semestr (I rata w wysokości 1/2 koszów).

     

  • Dokumenty należy przesłać na adres:
    dr inż. Beata Sitkowska
    Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
    ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Strona główna | Tematyka studiów | Rekrutacja | Sylwetka absolwenta

Ostatnia aktualizacja tej witryny 07-06-11