Rekrutacja

 

Strona główna
Tematyka studiów
Rekrutacja
Sylwetka absolwenta

 

 • Przewidywany, całkowity koszt studiów wynosi 4000 PLN
 • Limit miejsc 15-18 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • Warunkiem przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów w terminie do 15.09. każdego roku kalendarzowego, w skład których wchodzą:
  • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr (I rata w wysokości 1/2 koszów).

   

 • Dokumenty należy przesłać na adres:
  dr inż. Beata Sitkowska
  Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
  ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Strona główna | Tematyka studiów | Rekrutacja | Sylwetka absolwenta

Ostatnia aktualizacja tej witryny 07-06-11